کلاس ریاضیات – مثلثات

سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

مجموع ساعات تدریس : ۱ ساعت و نیم

ساعت شروع: ۱۷:۴۵ الی ۱۸:۴۵ 

تاریخ کلاس : ۹۹/۰۱/۲۰

 

 

مباحث
1

پارت 1
33:37 ویدئو

پارت 2
32:29 ویدئو