کلاس آنلاین فیزیک – مغناطیس

سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

مجموع ساعات تدریس : ۱ ساعت و نیم

ساعت شروع: ۱۲:۳۰ الی ۱۴ 

تاریخ کلاس : ۹۹/۰۱/۲۰

جلسه دوم

 

مباحث
1

پارت 1
ویدئو

پارت 2
ویدئو