هندسه پایه دوازدهم

سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

تعداد جلسات: ۱

ساعت شروع: ۱۶ الی ۱۷:۳۰

تاریخ کلاس :۲۷ مرداد ماه  

 

ورود به کلاس – لطفا اینجا کلیک کنید