فیزیک مهندس خوئینی ها سال یازدهم -مغناطیس

سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

تعداد جلسات: ۲

مجموع ساعات تدریس: ۲ ساعت

ساعت کلاس: ۱۷  الی ۱۹

شروع کلاس ها: ۱۳۹۸/۱۲/۱۲

 

 

مباحث
2
پارت1 (نمایش رایگان)
ویدئو

3
پارت2 (نمایش رایگان)
ویدئو