فیزیک مهندس خوئینی ها – فیزیک۱

سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

تعداد جلسات: ۳

مجموع ساعات تدریس: ۱٫۵ ساعت

ساعت کلاس: ۱۷:۰۰  الی ۱۸:۳۰

شروع کلاس ها: ۱۳۹۸/۱۲/۱۹

کل ظرفیت کلاس: ۴۰ نفر

مباحث
پارت1
ویدئو

پارت2
ویدئو