شیمی – فصل ۲ یازدهم

سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

مجموع ساعات تدریس : ۱ ساعت و نیم

ساعت شروع: ۱۷ الی ۱۸:۳۰ 

تاریخ کلاس : ۹۹/۰۱/۲۵

مباحث : ترمودینامیک

 

این کلاس را رایگان تجربه کنید