زیست یازدهم – رشته تجربی

سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

✅با تدریس استاد هوشیاری
🕒یکشنبه ها ۱۳ الی ۱۴:۳۰

 

برای ورود به کلاس اینجا کلیک کنید

مباحث
مشاهده آفلاین جلسه ا
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 2
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 3
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 4
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 5
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 6
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 7
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 8
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 9
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 10
ورود به کلاس