زیست پایه دوازدهم

سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

مجموع ساعات تدریس : ۱ ساعت و نیم

ساعت شروع : ۱۱ الی ۱۴:۳۰

تاریخ کلاس : ۱۳۹۸/۰۲/۲۹

 

 

 

ورود به کلاس – لطفا اینجا کلیک کنید