زیست دوازدهم – رشته تجربی

سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

✅با تدریس استاد صادقیان
🕒 چهارشنبه ها ۱۱ الی ۱۴:۳۰

 

برای ورود به کلاس اینجا کلیک کنید

مباحث
مشاهده آفلاین جلسه 2
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 3
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 4
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 5
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 6
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 7
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 8
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 9
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 10 - پارت 1
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 10 - پارت 2
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 11
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 12
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 13
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 14
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 15
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 16
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 17
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 18
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 19
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 20
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 21
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 22
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 23
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 24
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 25
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 26
ورود به کلاس

مشاهده افلاین جلسه 27
ورود به کلاس

مشاهده افلاین جلسه 28
ورود به کلاس

مشاهده افلاین جلسه 29
ورود به کلاس

مشاهده افلاین جلسه 30
ورود به کلاس

مشاهده افلاین جلسه 31
ورود به کلاس

مشاهده افلاین جلسه 32
ورود به کلاس