زیست دهم – رشته تجربی

سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

✅با تدریس استاد هوشیاری
🕒سه شنبه ها ۱۳ الی ۱۴:۳۰

 

برای ورود به کلاس اینجا کلیک کنید

مباحث
مشاهده آفلاین جلسه اول
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه دوم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه سوم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه چهارم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه پنجم
ورود به کلاس