زبان انگلیسی – بخش پایانی

سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

مجموع ساعات تدریس : ۱ ساعت و نیم

ساعت شروع: ۱۲:۳۰ الی ۱۴ 

تاریخ کلاس : ۹۹/۰۱/۲۳

مباحث
1
(نمایش رایگان)
01:00 ویدئو

پارت 1
44:12 ویدئو

پارت 2
44:48 ویدئو