ریاضی یازدهم – رشته ریاضی و تجربی

سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

ویژه کنکور نظام جدید

تاریخ شروع: ۲۲ تیرماه ۱۳۹۹

روزهای کلاس: یکشنبه ها ۹ الی ۱۰:۴۵ و  ساعت ۱۱ الی ۱۲:۳۰

 

مشاهده آفلاین جلسه اول – تجربه رایگان

مشاهده آفلاین جلسه دوم – تجربه رایگان

ورود به کلاس
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه اول
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه دوم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه سوم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه چهارم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه پنجم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه ششم
ورود به کلاس