ثبت نام کنکور ۱۴۰۰ آغاز شد رایگان تجربه کن

ریاضیات مهندس وحید نظامی – اتحاد و تجزیه

سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

تعداد جلسات: ۱

مجموع ساعات تدریس: ۱٫۵ساعت

ساعت شروع: ۱۵الی۱۶٫۳۰

تاریخ کلاس:۹۸/۱۱/۱۷

کل ظرفیت کلاس: ۱۰۰ نفر

مباحث
1

2
مبحث اتحاد و تجزیه (نمایش رایگان)
01:30 ویدئو