ریاضیات مهندس علی نظرنژاد – کاربرد مشتق

سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

تعداد جلسات: ۱

مجموع ساعات تدریس : ۱٫۵ساعت

ساعت شروع: ۱۹:۳۰ الی ۲۱:۰۰

تاریخ کلاس : ۹۸/۱۱/۲۱

کل ظرفیت کلاس : ۱۰۰ نفر

مباحث
1

مبحث کابرد مشتق
01:30 ویدئو