ریاضیات مهندس علیرضا حبیبی – توابع نمایی و لگاریتمی۱

سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

تعداد جلسات: ۱

مجموع ساعات تدریس : ۱٫۵

ساعت شروع: ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰

تاریخ کلاس: ۱۳۹۸/۱۲/۲۱

کل ظرفیت کلاس: ۱۰۰ نفر

 

مباحث
1