ریاضیات مهندس علیرضا حبیبی سال دهم – تعیین علامت

سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

تعداد جلسات: ۱

مجموع ساعات تدریس: ۱٫۵ساعت

ساعت شروع: ۱۲ الی۱۴

تاریخ کلاس:۹۸/۱۱/۱۱

کل ظرفیت کلاس: ۱۰۰ نفر

 

مباحث
1
تعیین علامت (نمایش رایگان)
01:30:00 ویدئو