ریاضیات – الگوهای غیرخطی

سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

مجموع ساعات تدریس : ۱ ساعت و نیم

ساعت شروع: ۱۲ الی ۱۳:۳۰ 

تاریخ کلاس : ۹۹/۰۱/۲۶

مباحث : الگوهای غیرخطی رشته انسانی

 

 

ورود به کلاس – این کلاس را رایگان تجربه کنید