دین و زندگی استاد روزبه فکری – درس ۸و۹

سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

تعداد جلسات

مجموع ساعات تدریس: ۱٫۵

ساعت شروع: ۱۶:۳۰ الی ۱۸:۰۰

تاریخ کلاس: ۱۳۹۸/۱۲/۲۱

کل ظرفیت کلاس: ۱۰۰ نفر

مباحث
1