ادبیات یازدهم – مشترک ۳ گروه

سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

✅با تدریس استاد خامسی
🕒یکشنبه ها ۷:۳۰ الی ۹ تجربی ها و ریاضی ها

🕒یکشنبه ها ۹:۱۵ الی ۱۰:۴۵ انسانی، تجربی و ریاضی

 

برای ورود به کلاس اینجا کلیک کنید

مباحث
مشاهده آفلاین جلسه 1
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 2 - پارت 1
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 2 - پارت 2
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 3
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 4
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 5
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 6
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 7
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 8
ورود به کلاس