ادبیات کنکور

سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

ویژه کنکور نظام جدید

تاریخ شروع: پاییز ۱۳۹۹ 

روزهای کلاس: چهارشنبه ها ساعت ۱۱ الی ۱۲:۳۰

 

 

تجربه ۲ جلسه رایگان – مشاهده آفلاین جلسه اول

تجربه ۲ جلسه رایگان – مشاهده آفلاین جلسه دوم

مباحث
لینک ورود به کلاس
ورود به کلاس