ادبیات کنکور

سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

ویژه کنکور نظام جدید

تاریخ شروع: ۲۵ تیرماه ۱۳۹۹ 

روزهای کلاس: چهارشنبه ها ساعت ۱۱ الی ۱۲:۳۰

 

 

ورود به کلاس – لطفا اینجا کلیک کنید

دانلود جزوه ادبیات

مشاهده آفلاین جلسه اول – تجربه رایگان

مشاهده آفلاین جلسه دوم – تجربه رایگان

مباحث
مشاهده آفلاین جلسه سوم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه چهارم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه پنجم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه ششم
ورود به کلاس