بیوگرافی استاد فرشاد صادقیان

مدرس درس شیمی دوره دوم متوسطه و کنکور 

مدارک تحصیلی :

فارغ التحصیل شیمی

سوابق شغلی :

مدارس :

کیمیای سعادت، صادقیان ، ماهور ، دانش ، پژوهش ، مدارس نمونه مردمی، مدرسه صدا و سیما